VerpackG to nowe przepisy odnośnie opakowań.

Nowa niemiecka ustawa, tzw. VerpackG wprowadza zmiany istotne z punktu widzenia wielu przedsiębiorców. Jedną z nich jest obowiązek rejestracji opakowań w Centralnym Rejestrze Opakowań LUCID. Każdy, kto wprowadza na rynek niemiecki produkty w opakowaniach, które finalnie trafiają do klienta, musi zgłosić ten fakt do rejestru. W ustawie wskazuje się również na opakowania służące do wysyłania towaru oraz jego wypełniania. Ponadto, do 31 marca 2019 roku należy przekazać do niego informację na temat liczby opakowań, które zostały wprowadzone na rynek.

Głównym celem działania Centralnego Rejestru Opakowań jest kontrola podmiotów oraz eliminowanie tych firm, które nie wypełniają obowiązku licencjonowania opakowań. Rejestracji można dokonać za pomocą Internetu. Większe firmy, które dystrybuują towar w opakowaniach przewyższających narzucane limity zwolnień, muszą złożyć deklarację kompletności. Tego rodzaju dokument należy złożyć do 15 maja kolejnego roku za rok poprzedni. Określona została również kara dla tych przedsiębiorców, którzy zaniedbają ten obowiązek – zakaz dystrybucji swoich produktów na terenie Niemiec oraz 200 000 euro kary pieniężnej.